fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

MTEP ir patentavimo vykdymas pažengusiems inovatoriams (Inopažanga)

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Investavimas į naujų APV(auštesnės pridėtinės vertės) produktų kūrimo veiklas ir sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP(mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) veiklose, intelektinės nuosavybės, ankstyvosios sukurtų naujų produktų bandomosios gamybos, parengimo rinkai skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas: nuo birželio 15d. 
 • Tinkami pareiškėjai:

– MVĮ (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės),

– didelės įmonės (kai bendradarbiauja su MVĮ), veikiančios Vidurio ir Vakarų regionuose. 

 • Galimi partneriai:

– MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė;

– mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

 • Bendras biudžetas 20 000 000 Eur.
 • Finansavimas nuo 210 000 Eur iki 1 200 000 Eur. 
 • Finansavimo intensyvumas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų. 
 • Projektų įgyvendinimo trukmė iki 18 mėn. 
Untitled design - 2022-09-14T184922.272

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių;
 • Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų išlaidos;
 • Trumpalaikis turtas;
 • Turto nusidėvėjimo sąnaudos;
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos;
 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos; 
 • Įrangos nuomos išlaidos;
 • Projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų);
 • Patentavimo veikloms galimas finansavimas iki 30 000 Eur., iki 85% tinkamų finansuoti išlaidų (jos turi būti susijusios su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla);
 • Projekto veikloms, susijusioms su projekto metu sukurto produkto parengimu rinkai, galimas finansavimas iki 80 000 Eur, iki 85% tinkamų finansuoti išlaidų. 

Pasinaudokite parama MTEP veikloms vykdyti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką