fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Galimybių studija

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Galimybių studija arba galimybių analizė – skirta palankių projektų identifikavimui, formavimui bei pagrindimui atliekant detalią techninę, finansinę, ekonominę ir institucinę numatomo įgyvendinti projekto analizę. Studijoje išnagrinėjami bei įvertinami visi galimi investicijų variantai.

Galimybių studijai keliami uždaviniai:

 • Identifikuoti galimus sprendinius;
 • Identifikuoti įgyvendinimo modelius;
 • Atlikti nustatytų alternatyvų techninę, finansinę ir ekonominę analizę;
 • Nustatyti aiškius palyginimo rodiklius, kurie leistų objektyviai pasirinkti optimalias įgyvendinimo alternatyvas;
 • Pasirinkti alternatyvą, kuri būtų racionaliausia;
 • Įvertinti papildomas galimybes įgyvendinus projektus/-ą;
 • Pasirinkus optimalias projekto/-ų įgyvendinimo alternatyvas, patikrintijų atitiktį projekto/-ų aprašo nuostatoms.

Galime pasiūlyti kokybiškas galimybių studijų rengimo paslaugas šiose srityse:

 • Inovacijos, pramonė ir verslo plėtra.
 • Informacinės technologijos.
 • Mokslo ir verslo bendradarbiavimas.
 • Transportas, logistika.
 • Turizmas.
 • Aplinkosauga.
 • Visuomenės sveikata.
 • Švietimas.
 • Socialinė politika ir kt.

Kokybiškai parengta galimybių studija suteikia organizacijoms galimybę priimti naudingiausią su projekto vystymu susijusį sprendimą ir yra svarbus faktorius siekiant gauti lėšų projekto finansavimui ar pasirengti sėkmingai įgyvendinti projektą.

Įmonės Ferox Baltic konsultantai ir ekspertai rengia galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo ir privataus sektoriaus funkcijų užtikrinimą ir kokybiškų viešųjų ir privačių paslaugų teikimą. Susisiekite su mūsų konsultantais jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content