fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

MVĮ skaitmeninimas

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Skatinamos investicijos e. komercijos modeliams diegti, kurie leistų MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą. Investicijas numatoma skirti e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimams diegti, paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas birželio 28d. – spalio 1d. 
 • Paramos intensyvumas iki 50%.
 • Biudžetas 12 000 000 Eur.
 • Finansavimas nuo 10 000 Eur iki 50 000 Eur. 
 • Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės ĮMONĖS, NEUŽSIIMANČIOS DIDMENINE ARBA MAŽMENINE PREKYBA (pajamos iš šių sričių nesudaro daugiau nei 49% visų metinių pajamų). 
 • Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
 • Partneriai negalimi.
Untitled design - 2022-09-30T120439.257

Galimi pareiškėjai:

Labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ):

– veikianti ne trumpiau kaip 1 metus;

– kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51% bendroje pardavimo struktūroje;

 – vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 2 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 eurų;

– užsiimančios MTEPI veiklomis (taikoma veikiančioms Sostinės regione)

Finansavimas:

 • 25 000 Eur e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui;
 • 25 000 Eur vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai).
 • 50 000 Eur vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją (paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją).

Finansuojamos veiklos:

 • Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją (Sostinės regionas);
 • Skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Vertinama, kiek ir kokias skaitmenines technologijas MVĮ naudos įgyvendinus projektą. Turi būti pasirenkamos bet kurios ne mažiau kaip 7 skaitmeninės technologijos iš 12:

 1. Internetą MVĮ naudoja ne mažiau kaip 50% dirbančių darbuotojų,
 2. IRT specialistų ištekliai,
 3. naudojamas spartusis internetas (ne mažiau 30 Mbps),
 4. mobilaus interneto prietaisai naudojami ne mažiau kaip 20% MVĮ darbuotojų,
 5. interneto svetainė,
 6. interneto svetainė su sudėtingomis funkcijomis,
 7. socialiniai tinklai,
 8. mokama reklama internete,
 9. MVĮ, perkančios debesų kompiuterijos paslaugas,
 10. automatizuotam apdorojimui tinkamų e. sąskaitų siuntimas,
 11. e-komercijos internetiniai pardavimai sudaro ne mažiau kaip 1% visos apyvartos,
 12. verslas vartotojui (B2C) internetiniai pardavimai sudaro daugiau nei 10% visų internetinių pardavimų.    

Pasinaudokite paramos galimybe e. komercijos modeliams diegti.O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką