fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žaliosios pramonės inovacijų srityje

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Kviečiame teikti paraiškas priemonei „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žaliosios pramonės inovacijų srityje.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Priemonės tikslas – didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Taip pat mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje bei stiprinti dvišalius santykius tarp Europos laisvos prekybos asociacijos šalių narių ir 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.
  • Paraiškų priėmimas – tikimasi 2023m.
  • Paramos dydis nuo 200 000 iki 600 000 Eur.
  • Intensyvumas – iki 45%.
  • Projekto trukmė iki 18 mėn.
  • Galimi pareiškėjai – MVĮ**, įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys. Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 25%.
  • Teikimas su partneriais* – privalomas, su bent vienu Lietuvoje ar Norvegijoje įsteigtu privačiu ar viešuoju juridiniu asmeniu; privačia, pelno nesiekiančia ar nevyriausybine organizacija (pvz.: mokslo ar studijų institucija, asociacija, viešąja įstaiga).
  • *Už partnerystę su Norvegijos įmonėmis skiriami papildomi balai.
  • **MVĮ-mažos, labai mažos, vidutinės įmonės.
Untitled design - 2021-12-30T204445.260

Tinkamos finansuoti išlaidos ir remiamos veiklos:

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Ilgalaikis turtas; netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos; komunikacijos ir viešinimo išlaidos.

Veiklų rezultatas būtų matuojamas sukurtų, komercializuotų ar įdiegtų inovatyvių produktų ar technologijų skaičiumi, išaugusiomis apyvartos ir pelno apimtimis, naujai sukurtų darbo vietų skaičiumi. Žalios pramonės inovacijų srities projektai prisidės prie energijos vartojimo kiekio ir CO2 lygio sumažėjimo.

Remiama veikla:

Naujų aplinkai palankių produktų ir technologijų diegimas.
Investicijos į įrangos/įrenginių (taip pat ir programinės įrangos) įsigijimas, kurių dėka modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo pačiu metu mažinant CO2 kiekius ar energijos vartojimą.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą Jūsų pramonės žalinimo projektui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės pasiekti Jūsų užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką