fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

,,Erasmus+” finansavimas jaunimo srities projektams

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Programa „Erasmus+“ skatina jaunimo organizacijas bei jaunus žmones, rengiančius bei įgyvendinančius projektus ar juose dalyvaujančius, orientuotis į ES politinius prioritetus.

Finansuojamos sritys:

  • Mobilumo projektai.
  • Jaunimo dalyvavimo projektai.
  • DiscoverEU įtraukties projektai. 
  • Bendradarbiavimo partnerystės.
  • Nedidelio masto partnerystės.

Visų projektų paraiškų teikimas iki spalio 4d. (projektai turi prasidėti nuo 2024 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)

kelionė laivu - 2023-03-06T153319.352

Mobilumo projektai:

  1. Jaunimo mainų projektai

Tai jaunų (13–30 metų) žmonių grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimas, kurio metu taikant neformaliojo ugdymo principus nagrinėjama pasirinkta tema.

Projekte gali dalyvauti: ne pelno organizacijos, asociacijos, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešosios institucijos; socialinės įmonės; pelno siekiančios organizacijos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalios jaunimo grupės, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

2. Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai

Tai galimybė organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo įgyvendinamos viena ar kelios mokymosi veiklos, skirtos dirbančiųjų su jaunimu profesiniam tobulėjimui. Šiais projektais turėtų būti prisidedama prie darbo su jaunimu kokybės gerinimo vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Projekte gali dalyvauti: ne pelno organizacijos, asociacijos, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešosios institucijos; socialinės įmonės; pelno siekiančios organizacijos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalios jaunimo grupės, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Jaunimo dalyvavimo projektai:

Tai veikla, kuria skatinamas, stiprinamas ir palengvinamas jaunų žmonių dalyvavimas vietos, regiono, šalies ir Europos demokratiniame gyvenime. 

Projekte gali dalyvauti: ne pelno organizacijos, asociacijos, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešosios institucijos; socialinės įmonės; pelno siekiančios organizacijos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalios jaunimo grupės, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

,,DiscoverEU” įtraukties projektai

Įgyvendinant „DiscoverEU“ įtraukties projektus vieno–penkių mažiau galimybių turinčių jaunuolių iš tos pačios šalies grupė gali iki 30 dienų keliauti Europoje. Projekte numatytas mokymosi laikotarpis keliaujant apima planavimo, pasirengimo ir įgyvendinimo veiklą prieš „DiscoverEU“ kelionę, jos metu bei tolesnę susijusią veiklą kelionei pasibaigus.

Projekte gali dalyvauti: ne pelno organizacijos, asociacijos, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešosios institucijos; socialinės įmonės; pelno siekiančios organizacijos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalios jaunimo grupės, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje

Partneryste siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą. Šių projektų rezultatai turėtų būti pakartotinai panaudojami, perkeliami, kuo plačiau taikomi ir, jei įmanoma, turi turėti stiprų tarpsektorinį aspektą.

Projekte gali dalyvauti: viešosios arba privačios organizacijos, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Nedidelio masto partnerystės jaunimo srityje

Tai galimybė mažesnių pajėgumų, su programa „Erasmus+“ patirties neturinčioms ar mažai jos turinčioms organizacijoms pagerinti savo veiklų kokybę kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, dalinantis patirtimi, diskutuojant ir kartu kuriant inovacijas – naujas praktikas, metodus, modelius bei kitus rezultatus.

Projekte gali dalyvauti: viešosios arba privačios organizacijos, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Pasinaudokite paramos galimybe Erasmus+ jaunimo srities finansavimui gauti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką