fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Įmonių skatinimas pereiti link neutralios klimatui ekonomikos

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Bendras biudžetas 5 000 000 Eur
 • Didžiausia paramos suma 50 000 Eur
 • Paramos intensyvumas iki 95%
 • Galimi pareiškėjai – ne pramonės srityje veiklą vykdantys SVV (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės) subjektai.
 • Partneriai negalimi
 • Projekto trukmė iki 2023 spalio 1d. 
Untitled design - 2022-10-04T125039.916

Remiamos veiklos:

 • Remiama veikla – skatinti aplinkai palankių* produktų sukūrimą ir (ar) diegimą, nukreiptus į šių poveiklių įgyvendinimą:
 1. Aplinkai palankių produktų prototipų, atitinkančių 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, kūrimą arba esminį patobulinimą;
 2. Aplinkai palankių produktų kūrimą arba esminį patobulinimą ir įdiegimą smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekte arba rinkoje (projekto metu vykdant bent vieno MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą);
 3. Aplinkai palankių produktų įdiegimą SVV subjekte arba rinkoje.

*Aplinkai palankus produktas ar technologija (toliau – aplinkai palankus produktas) – produktas ar technologija, skirti tausoti gamtos išteklius, skatinti beatliekę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ir (ar) perdirbimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo arba kurių neigiamas poveikis aplinkai yra mažesnis nei alternatyvių produktų ar technologijų (kuriems pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis arba kurių taikymas padeda sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį; kurie sunaudoja mažiau energijos arba kurių taikymas padeda sunaudoti mažiau energijos; kuriems pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padeda sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padeda iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo; kuriuos galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui arba kurių taikymas padeda perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Įranga, įrenginiai ir kt. turtas;
 • Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis);
 • Informavimas apie projektą;
 • Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

Pasinaudokite paramos galimybe aplinkai palankių produktų sukūrimui ir (ar) diegimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką