fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Įgūdžiai MVĮ

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas). Bus ugdomi MVĮ reikiami įgūdžiai pagal SS (sumanios specializacijos) prioritetus (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimas tikimasi 2023m. birželio mėn.  
  • Galimi pareiškėjai labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).
  • Biudžetas 7 500 000 Eur.
  • Didžiausia finansavimo suma 100 000 Eur. 
  • Paramos intensyvumas iki 50%.Intensyvumas gali būti padidintas iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų didžiausio pagalbos intensyvumo (taikoma tik Vidurio ir Vakarų regionuose):

a) 10 %, jei mokymas suteikiamas neįgaliesiems darbuotojams arba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims;

b) 10 %, jei pagalba teikiama vidutinėms įmonėms;

c) 20 %, jei pagalba teikiama mažosioms įmonėms.

Untitled design - 2022-09-30T111756.360

Galimi pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ):

  • veikiančios ne trumpiau nei 3 metus;
  • kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51% bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos;
  • per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur, kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000 Eur, kai įmonė labai maža arba maža.

Pasinaudokite investicijų į žmogiškuosius išteklius galimybe. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką