fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Susisiekimo inovacijų skatinimas startuoliams (privatus sektorius)

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas 2023 balandžio 11d. – 2023 liepos 31d.
 • Didžiausia finanasavimo suma  50 000 Eur. 
 • Biudžetas 1 000 000 Eur. 
 • Paramos intensyvumas iki 100%
 • Galimi pareiškėjai – labai mažos ar mažos įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip penkerius metus.
 • Partneriai galimi.
Untitled design (5)

Galimi partneriai:

Galimi partneriai – juridiniai asmenys, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:

 • Partneris yra labai maža ar maža įmonė, veikianti ne ilgiau kaip penkerius metus;
 • Partneris yra mokslo ir studijų institucija.
 • Partneris yra mobiliojo ryšio operatorius, užtikrinantis projekto veikloms būtiną 5G ryšį.

Finansuojamos veiklos ir tinkamos finansuoti išlaidos:

Finansuojamos veiklos – skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Įranga, įrenginiai ir kt. turtas:

– projekto vykdymo išlaidos prekėms;

– MTEP veikloms tiesiogiai naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

 • Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis):

– MTEP paslaugų, autorinių darbų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos;

– išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos MTEP veiklai reikalingoms paslaugoms, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigyti; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai paslaugos įsigyjamos iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;

– projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio, komandiruočių išlaidos.

 • Informavimo apie projektą išlaidos.
 • Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

Pasinaudokite paramos galimybe įvairių sektorių (susisiekimo, pramonės, sveikatos, žemės ūkio, energetikos, aplinkos, švietimo, socialinės apsaugos ir kt.) skaitmeniniams sprendimams. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką