fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Expo klasteris

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas gegužės 3d. – rugpjūčio 7d. 
 • Projektų įgyvendinimo trukmė 24 mėn. 
 • Paramos intensyvumas iki 85%.
 • Biudžetas 4 000 000 Eur
 • Didžiausia finansavimo suma 320 000 Eur. 
 • Galimi pareiškėjai – verslo klasterio koordinatoriai, jais gali būti:

– viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ
– verslo asociacija
– PPAR(prekybos, pramonės ir amatų rūmai)

 • Partneriai – verslo klasterio nariai – MVĮ.
 • Projektų veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose. 
Untitled design - 2022-09-30T230532.207

Remiama veikla:

 • Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas.
 • Investuojama į MVĮ partnerystės kultūros stiprinimą, MVĮ tinklo dalyvavimo tarptautiniuose (įskaitant ir BJR) tinkluose ir klasteriuose skatinimą. Investicijas planuojama orientuoti į MVĮ tinklo studijų vizitus, dalyvavimą tarptautinėse parodose ir įsitraukimą į tarptautinę partnerystę, rinkodaros strategijų rengimą, eksporto vadybininko paslaugų įsigijimą.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis;

2. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvoje;

3. Klasterio narių ekspertų darbo užmokestis;

4. Klasterio narių ekspertų komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvoje;

5. Klasterio įstojimo ir narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose), į kuriuos klasteris įstojo projekto įgyvendinimo metu, mokesčiai;

6. Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu;

7. E. rinkodaros priemonių, skirtų klasterio produkcijos žinomumui didinti, įsitraukimui į tarptautinius tinklus (klasterius) skatinti, išlaidos:

– klasterio interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos;

– e. rinkodaros turinio sukūrimo išlaidos (video reklama, reklaminių skydelių (angl. banners), reklaminių žinučių, reklaminių straipsnių, mobiliosios rinkodaros priemonių (SMS, MMS), internetinių dienoraščių, el. knygų ir kitų elektroninių leidinių, nuotraukų, instrukcijų ir vadovų kūrimas);

– e. rinkodaros diegimo e-priemonėse išlaidos (viešinimas internete (taip pat socialiniuose tinkuose, internetiniuose dienoraščiuose (angl. blogs), mobiliosios rinkodaros (SMS, MMS) priemonių įgyvendinimas). 

8. Privalomiems informavimo apie projektą veiksmams išlaidos;

9. Informavimo apie projekto veiklas išlaidos;

10. Netiesioginės projekto išlaidos. 

Pasinaudokite paramos galimybe į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimuisi ir augimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content