fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Expo klasteris

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas tikimasi 2023 m. pavasarį.
 • Projektų įgyvendinimo trukmė 24 mėn. 
 • Paramos intensyvumas iki 85%.
 • Biudžetas 4 000 000 Eur
 • Didžiausia finansavimo suma 320 000 Eur. 
 • Galimi pareiškėjai – verslo klasterio koordinatoriai, jais gali būti:

– viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ
– verslo asociacija
– PPAR(prekybos, pramonės ir amatų rūmai)

 • Partneriai – verslo klasterio nariai – MVĮ.
 • Projektų veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose. 
Untitled design - 2022-09-30T230532.207

Remiama veikla:

 • į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas
 • Investuojama į MVĮ partnerystės kultūros stiprinimą, MVĮ tinklo dalyvavimo tarptautiniuose (įskaitant ir BJR) tinkluose ir klasteriuose skatinimą. Investicijas planuojama orientuoti į MVĮ tinklo studijų vizitus, dalyvavimą tarptautinėse parodose ir įsitraukimą į tarptautinę partnerystę, rinkodaros strategijų rengimą, eksporto vadybininko paslaugų įsigijimą.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • projektą vykdančio personalo darbo užmokestis;
 • projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvoje;
 • klasterio narių ekspertų darbo užmokestis;
 • klasterio narių ekspertų komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvoje;
 • klasterio įstojimo ir narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose), į kuriuos klasteris įstojo projekto įgyvendinimo metu, mokesčiai;
 • išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu;
 • e-rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), klasterio narių išlaidos (pvz., interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo, rinkodaros socialiniuose tinkluose, vaizdo reklamos internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, reklamos interneto portaluose, turinio rinkodaros (internetiniai dienoraščiai, elektroninės knygos ir kiti elektroniniai leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.));
 • privalomiems informavimo apie projektą veiksmams išlaidos;
 • informavimo apie projekto veiklas išlaidos;
 • netiesioginės projekto išlaidos. 

Pasinaudokite paramos galimybe į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimuisi ir augimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content