fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Ecoinovacijos

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas; ekologiškas projektavimas, ekologinis ženklinimas numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas, sertifikavimas. 

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas tikimasi 2023m. liepos mėnesį. 
 • Paramos intensyvumas iki 50%.
 • Biudžetas 1 000 000 Eur.
 • Finansavimas nuo 20 000 Eur iki 80 000 Eur.
 • Galimi pareiškėjai: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios pramonės srityje.
 • Partneriai – negalimi.
 • Projektų veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir Vakarų regionuose.
Untitled design - 2022-09-30T110211.207

Galimi pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės (MVĮ):

 • veikiančios ne trumpiau nei 1 metus;
 • kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51%  bendrojo pardavimo struktūroje;
 • kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius vienus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. 

Finansuojamos veiklos:

 • AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimui – iki 20 000 eurų;
 • Ekologinio projektavimo veiklai – iki 30 000 eurų;
 • Ekologinio ženklinimo veiklai – iki 30 000 eurų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Standartinės programinės rinkoje esančios* įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos.
 • Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (AVS sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos) ir arba ekologinio ženklinimo išlaidos (produkcijos ženklinimo išlaidos, įskaitant ženklinimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; ženklinamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui ženklinti, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos; konsultacijų ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos; ženklinimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio ženklinimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos).
 • Išorinių konsultacinių paslaugų įmonių AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo ir (arba) ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos.

*Rinkoje esanti standartinė programinė įranga programinė įranga, kuri turi apibrėžtą funkcionalumą, galinti veikti neatliekant papildomų programavimo darbų, turi pavadinimą bei licencijavimo taisykle (programinė įranga turi būti licencijuojama) ir buvo anksčiau parduota rinkoje. Standartinė programinė įranga turi būti tiesiogiai susijusi su AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimu. 

Pasinaudokite paramos galimybe aplinkosaugos vadybos sistemų diegimui ir gamybos technologijų auditų atlikimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką