fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Expo galimybės (Sostinės regionas)

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimas 2023m. liepos mėnesį.
  • Bendras biudžetas: 5 000 000 Eur.
  • Finansavimas nuo 20 000 Eur iki 200 000 Eur. 
  • Galimi pareiškėjai – Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. 
  • Paraiškų teikimas su partneriais – negalimas. 
Bandomieji vizualai (16)

Tinkami pareiškėjai:

  • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės:

– veikianti ne trumpiau kaip vienus metus,

– kurios ne mažiau kaip 51% paskutinių finansinių metų pajamų bendroje pardavimų struktūroje sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos ir kurios metinės pardavimo pajamos yra ne mažesnės negu 145 000 Eur per pastaruosius vienus finansinius metus.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Dalyvavimo užsienyje vykstančioje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje, parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);
  • APV produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.

Pasinaudokite paramos galimybe ir pristatykite gaminamą produkciją bei siūlomas paslaugas užsienio rinkoms. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką