fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Skolinimas verslui per alternatyvius finansuotojus – „Alternatyva“

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Pasinaudokite konsultacija dėl paskolos per alternatyvius investuotojus gavimo bei reikalingo verslo plano rengimo.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Finansavimas teikiamas SVV subjektams* (fiziniams asmenims, užsiimantiems verslu, labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms). 
  • Finansavimas iki 500 000 Eur., intensyvumas iki 100 %. 
  • Paskola teikiama ne ilgesniam nei 60 mėn. laikotarpiui.
  • Metinė palūkanų norma ne didesnė nei 7% (kai paskola teikiama kaip de minimis pagalba)

*Paskolos neiteikiamos:

– Veikiantiems žuvininkystės, akvakultūros sektoriuose;

– Vykdantiems pirminės žemės ūkio produkcijos gamybos veiklą;

– Įmonėms, vykdančioms veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, šiais atvejais:
1) kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį;
2) kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams;

– Vykdantiems su eksportu susijusią veiklą;

– Kurių vykdoma pagrindinė veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – ERVK) yra finansinė ir (ar) draudimo veikla, išskyrus atvejus, kai šie paskolų gavėjai vysto finansines technologijas. Finansinės technologijos (angl. FinTech) – tai technologijomis pagrįstos finansinės inovacijos, padedančios kurti naujus verslo modelius, veiklos programas, procesus ir produktus. Šios inovacijos turi poveikį finansų rinkoms, institucijoms ir finansinėms paslaugoms.

–  Kurių pagrindinė veikla pagal EVRK yra ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako
gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos veikla;

– Įmonėms, užsiimančioms azartinių lošimų organizavimu.

Untitled design - 2022-04-11T160728.049

Finansavimas:

  • Galimas finansavimas ,,De minimis” sąlygomis per alternatyvius investuotojus*
  • Finansavimas teikiamas kaip paskola, faktoringas ar finansinė nuoma (lizingas).
  • Tinkamomis yra paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms*** finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.
  • Paskolos lėšos negali būti skirtos dividendams išsimokėti, kapitalui mažinti išmokant lėšas paskolos gavėjo dalyviams, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo Paskolos gavėjo dalyviams atlikti, taip pat negali būti skirtos paskoloms grąžinti arba suteikti paskolos gavėjo dalyviams ar su jais susijusiems asmenims

*Alternatyvaus finansavimo teikėju arba alternatyviu finansuotoju gali būti:

Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir veikiančios finansų įmonės (išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones), kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro skolinimas juridiniams asmenims ir individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, įskaitant faktoringą ir finansinę nuomą (lizingą);
Kolektyvinio investavimo subjektai**, kurių veiklos dokumentai numato kolektyvinio investavimo subjekto lėšų investavimą paskolos formomis, ar, jei jų valdymas perduotas valdymo įmonėms, valdymo įmonės.
** Subjektai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

***Paskolomis, skirtomis investicijoms, laikomos tokios paskolos, kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visos paskolos sumos, o likusi paskolos dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Visais kitais atvejais laikoma, kad visa paskola yra skirta apyvartai.

Pasinaudokite  verslo plano, reikalingo paskolai per alternatyvius investuotojus gauti, rengimo paslaugomis. O įmonės ,,Ferox Baltic” konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie verslo plano rašymą, reikalingą ,,Alternatyva” paskolai gauti, suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką