fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Eurostars – 5

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

„Eurostars 5“ yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus. Ši programa remia projektus, kurių pagalba kuriami inovatyvūs produktai, procesai ar paslaugos komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Pagrindinis tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas ir technologijas bei tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje. 

Remiama veiklataikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

E-verslas_web_FeroxBaltic_2

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimas 2023 m. liepos 14d. – 2023 m. rugsėjo 14d. 
 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 36 mėn.;
 • Finansavimo intensyvumas iki 50%;
 • Projektas gali būti susijęs su bet kuria technologijų sritimi, tačiau jis turi turėti civilinį tikslą ir būti skirtas sukurti naują produktą, procesą ar paslaugą.

Paraiškas gali teikti:

 • Projekto konsorciumas, kurį sudaro bent du subjektai, kurie yra nepriklausomi vienas nuo kito.
 • Projekto konsorciumą sudaro subjektai iš bent dviejų „Eurostars” šalių, kurių bent viena organizacija yra iš ES arba programos „Horizontas Europa” asocijuotųjų šalių.

Projektą turi koordinuoti inovatyvi MVĮ iš „Eurostars“* programos valstybės narių.

*Eurostars šalys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Kroatija, Kipras, Kanada,
Airija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Izraelis, Italija, Islandija, Ispanija, Prancūzija, Suomija, Vengrija, Vokietija, Korėja, Rumunija, Singapūras, Slovakija, Slovėnija, Pietų Afrika, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė.

Eurostars 3- MTEP finansavimas

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Ilgalaikio turto išlaidos – išlaidos priemonėms ir įrenginiams; ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos; subranga);
 • Prekių išlaidos – medžiagos, reagentai ir kitas trumpalaikis turtas;
 • Paslaugų išlaidos – išlaidos pagal paslaugų sutartis (subranga);
 • Personalo išlaidos;
 • Netiesioginės išlaidos.

*Tinkamos išlaidos turi būti patirtos projekto įgyvendinimo metu, t. y. patirtos ne anksčiau nei projektas patvirtintas „Eureka“ sekretoriate ir pasirašyta projekto partnerių konsorciumo sutartis, kurioje nustatytas projekto pradžios ir pabaigos laikas.

Pasinaudokite ,,Eurostars 5″ programos galimybėmis. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content