fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Finansavimas skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą ,,Startuolis”

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Kvietimas teikti paraiškas sudaryti sąlygas startuoliams kurtis bei skatinti produkto idėjos vystymą per hakatonus ir inkubavimo paslaugas 

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas: gegužės 18d. – rugsėjo 18d. 
 • Galimi pareiškėjai: technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai (juridiniai asmenys).
 • Partneriai – negalimi.
 • Galutiniai naudos gavėjai: veikiančios labai mažos įmonės ir mažos įmonės (MVĮ), atitinkančios startuolio sąvoką.
 • Projektų veiklos įgyvendinamos Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione.
 • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 36 mėn. 
 • Bendras biudžetas 8 500 000 Eur.
 • Skiriamas finansavimas nuo 200 000 Eur iki 850 000 Eur.
 • Finansavimo intensyvumas iki 85%.
kelionė laivu - 2023-02-27T151126.385

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams;
 • projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas bei vykdančio personalo išmokos už papildomas poilsio dienas;
 • projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje;
 • verslo modelių, strategijų rengimo, konsultacijų organizavimo, elektroninės leidybos ir panašių paslaugų įsigijimo išlaidos;
 • projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos;
 • projekto veikloms vykdyti būtinų baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos, taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros ir kitas susijusias išlaidas);
 • patalpų ir įrangos nuomos išlaidos (šios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti apskaičiuotos proporcingumo (pro rata) principu pagal PĮP numatytą projekto veiklų gyvendinimo laikotarpį);
 • išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams;
 • informavimo apie projektų veiklas išlaidos;
 • netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

Pasinaudokite paramos galimybe skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content