fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Finansavimas verslo pradžiai

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas kurti ir vystyti preakceleravimo programas, vykdyti SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą gauti…

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas iki liepos 31d. 
 • Galimi pareiškėjai:

– verslo inkubatoriai;

–  verslo centrai;

–  skaitmeninių inovacijų centrai;

– bendradarbystės centrai „Spiečius“ (viešoji įstaiga Inovacijų agentūra). 

 • Projekto partneriai – savivaldybės
 • Tikslinės grupės – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), išskyrus startuolius
 • Projektų veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
 • Finansavimas nuo 170 000 Eur iki 800 000 Eur
 • Finansavimo intensyvumas iki 85%.
 • Projektų įgyvendinimo trukmė 36 mėn.
foto soc. tinklai (1)

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • projektą vykdančio personalo darbo užmokestis;
 • projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje;
 • patalpų ir įrangos nuomos išlaidos;
 • biuro išlaikymo išlaidos;
 • projekto vykdymui reikalingų paslaugų įsigijimo išlaidos (pvz., renginių organizavimo ir kitos išlaidos);
 • privalomiems informavimo apie projektą veiksmams išlaidos;
 • informavimo apie projekto veiklas išlaidos;
 • netiesioginės projekto išlaidos. 

Pasinaudokite finansavimu kurti ir vystyti preakceleravimo programas, vykdyti SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą. O įmonės ,,Ferox Baltic” konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką