fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Expo galimybės (Vidurio ir Vakarų regionai)

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimui.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimas – tikimasi 2023m. liepos mėn. 
  • Finansavimo intensyvumas iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų.
  • Finansavimas: iki 200 000 Eur. 
  • Bendras biudžetas: 5 000 000 Eur.
  • Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)
  • Teikimas su partneriais: privalomas (projekto partneriais gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Projekto partnerių skaičius neribojamas). 
Webpage vizual (2)

Tinkami pareiškėjai:

  • Labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ):

– veikianti ne trumpiau kaip vienus metus;

– kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos per pastaruosius vienus finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu vienus finansinius metus), kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės negu 50 000 Eur , kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 145 000 Eur;

– kurios bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 51% pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos* pardavimas;

– vykdantis mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklą ir deklaruojantis MTEP išlaidas Valstybės duomenų agentūrai (paskutinius finansinius metus arba tiek, kiek veikia įmonė, jei veikia mažiau nei 1 metus). 

*Pareiškėjo pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Pasinaudokite kvietimu teikti paraiškas MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimui ir pristatymui užsienio rinkose. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką