fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Finansavimas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimas.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas – planuojama 2023m. liepos mėnesį.
 • Finansavimo intensyvumas iki 99%.
 • Galimi paraiškų teikėjai – skėtinės nevyriausybinės organizacijos.
 • Galimi parteriai – juridiniai asmenys:

– kurie nėra paraišką teikiančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos nariai;

– kurių dalyvavimas yra būtinas įgyvendinti numatytas veiklas. 

Bandomieji vizualai (26)

Finansavimas skiriamas šioms programoms:

 • Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta mokyti vaikus plaukti ir formuoti saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius.
 • Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti.
 • Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta sportinio švietimo plėtotei. 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Tiesioginės Programos įgyvendinimo išlaidos:

1. Programos veiklas vykdančio (ne administruojančio) personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai. 

2. atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis;

3. viešųjų renginių dalyvių išlaidos;

4. savanorių išlaidos;

5. Programą vykdančio personalo, dirbančio pagal darbo sutartis, komandiruotės ir kitos kompensacijų išlaidos;

6. patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kitos nuomos bei eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.);

7. prekės ir paslaugos (įsigytos įrangos transportavimas ir montavimas, neapimantis infrastruktūros gerinimo ir statybos darbų, leidybos darbai ir kitos būtinosios paslaugos ir prekės);

8. daiktiniai prizai, kurių vertė ne didesnė kaip 50 eurų vienam apdovanojamam asmeniui, t. y. padėkos raštai, medaliai, taurės ar kitas smulkus sportinis inventorius (daiktinių prizų vertė sumuojama vienam apdovanojamam asmeniui);

9. sporto užsiėmimų, pratybų ar renginių metu tiesiogiai naudojamo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidos;

10. leidybos (maketavimo, spausdinimo ir kt. leidybos darbų) išlaidos;

 • Netiesioginės Programos išlaidos:

1. išlaidos Programai viešinti (pvz., reklama, straipsnių parengimas, fotografavimas, plakatų dizainas ir spauda, darbo užmokestis ir pan.);

2. Programą administruojančio personalo, dirbančio pagal darbo sutartis, komandiruočių ir kitos kompensacijų išlaidos;

3. Programą administruojančių darbuotojų (pvz.: Programos vadovo ir (ar) finansininko, viešųjų pirkimų specialisto ir pan.) darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai;

4. apskaitos vedimo paslaugos;

5. kasmetinės išorinio Programos audito paslaugos;

6. kanceliarinės prekės;

7. komunalinių paslaugų išlaidos (Programos administravimo patalpose);

8. ryšių paslaugos;

9. banko mokesčiai.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą fizinio aktyvumo didinimo veikloms organizuoti. O įmonės Ferox Baltic konsultantai padės pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content