fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą 2023

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Kviečiame ruoštis artėjančiam kvietimui teikti paraiškas priemonei ,,Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą”

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas: 2023m. gegužės 2d. – 2023m. birželio 30d.
 • Bendras biudžetas: 36 945 314 Eur.
 • Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Tinkami pareiškėjai:

 • Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.
Untitled design - 2022-04-04T155404.954

Finansavimo dydis ir  intensyvumas:

Finansavimo dydis:

 • Vienam ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo projektui negali viršyti 5 000 000 Eur;
 • Vienam kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros projektui negali viršyti 3 000 000 Eur;
 • Vienam projektui, kai įgyvendinamos kolektyvinės investicijos (t. y. pripažintų žemės ūkio kooperatyvų įgyvendinamos investicijos, kurių rezultatais bendrai naudojasi paramą gavusio pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai), negali viršyti 6 000 000 Eur;
 • Vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims iki 5 000 000 Eur;
 • Vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims, kai įgyvendinamos kolektyvinės investicijos, iki 10 000 000 Eur;
 • Juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur vienam projektui ir iki 5 000 000 Eur. 
 • Paramos intensyvumas iki 50%. 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos;
 • Iškastinio kuro nenaudojančios investicijos;
 • Bendrosios išlaidos.

Priemonės prioritetai ir remiama veikla:

Priemonės prioritetai:

 • didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Remiama veikla:

 • Vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas. Prie šios veiklos priskiriamas ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą;
 • Kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede* išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų** perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

*Sąrašas puslapio apačioje

**Trečios kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai:

 • Viešojo maitinimo atliekos.
 • Nužudyti vienadieniai viščiukai.
 • Kailiai ir odos.
 • Paskerstų gyvulių dalys.
 • Žuvis ir jos produktai.
 • Kiaušiniai ir jų produktai.
 • Gyvūninės kilmės maisto produktai.
 • Žaliavinis pienas.

Europos Sąjungos veikimo I priede išvardinti produktai:

 • Gyvi gyvūnai
  Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai
 • Žuvys, vėžiagyviai ir moliuskai
 • Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus
 • Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveikos (sveiki) arba jų gabalai
 • Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje; nugaišę gyvūnai, klasi­ fikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui
 • Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai
 • Valgomos daržovės ir kai kurie šakniavaisiai ir gumbavaisiai
 • Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos
 • Kava, arbata ir prieskoniai, išskyrus matę (pozicija Nr. 09.03)
 • Javai
 • Malybos produkcija; salyklas ir krakmolai; kviečių glitimas; inulinas
 • Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; auga­lai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai
 • Pektinas
 • Kiauliniai taukai ir kiti lydyti kiauliniai taukai; lydyti naminių paukščių taukai
 • Kiauliniai taukai ir kiti lydyti kiauliniai taukai; lydyti naminių paukščių taukai
 • Nelydyti galvijų, avių ir ožkų taukai; iš jų pagaminti taukai, skirti naudoti pramonėje (įskaitant „premier jus“)
 • Kiaulinių taukų stearinas, oleostearinas ir stearinas, skirtas naudoti pramonėje; kiaulinių taukų aliejus, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemul­ suoti, nesumaišyti ir neapdoroti kitu būdu
 • Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus, nerafinuoti arba rafinuoti
 • Nelakieji augaliniai aliejai, skysti ar kieti, nerafinuoti, rafinuoti ar gryninti
 • Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus, hidrinti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neperdirbti
 • Margarinas, dirbtiniai taukai ir kitų perdirbtų valgomųjų riebalų miši­niai
 • Riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo lieka­ nos
 • Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių ar moliuskų
 • Cukrinių runkelių ir cukranendrių cukrus, kurių būvis kietas
 • Kiti cukrūs; cukrų sirupai; dirbtinis medus (sumaišytas arba nesumai­ šytas su natūraliu medumi); karamelė
 • Melasa, balinta ar nebalinta
 • Kiti cukrūs, sirupai ir melasa su aromatinių arba dažančiųjų medžiagų priedais, išskyrus vaisių sultis, turinčias cukraus priedą
 • Kakavos pupelės, sveikos arba skaldytos, žalios arba skrudintos
 • Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kakavos atliekos
 • Daržovių, vaisių arba kitų augalų dalių produktai
 • Vynuogių misa, kurios fermentacija prasidėjusi arba sustabdyta kitaip negu pridedant alkoholioVynas iš šviežių vynuogių; vynuogių misa, kurios fermentacija sustab­dyta pridedant alkoholio
 • Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras ir midus)
 • Denatūruotas arba nedenatūruotas etilo alkoholis ir kiti bet kokio stiprumo alkoholiai, gauti iš I priede išvardytų žemės ūkio produktų, išskyrus likerius ir kitus spiritinius gėrimus bei sudėtinius alkoholinius preparatus (vadinamus „koncentruotais ekstraktais“), naudojamus gėrimų gamybai
 • Actas ir acto pakaitalai
 • Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams
 • Neperdirbtas tabakas, tabako liekanos
 • Gamtinė kamštiena, neapdorota, trupinta, granuliuota arba malta; kamštienos atliekos
 • Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
 • Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

Pasinaudokite investicijų žemės ūkio produktams galimybe. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content