fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei (VVL)

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Mažinkite energijos suvartojimą. Priemonė ,,Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei ” skatina sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančios energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas: nuo 2022 lapkričio 18d. iki 2023 vasario 28d. 
 • Biudžetas 10 000 000 Eur. 
 • Didžiausia finansavimo suma 300 000 Eur
 • Paramos intensyvumas:

– iki 80% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

– iki 70% vidutinėms įmonėms;

– iki 60% didelėms įmonėms. 

 • Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (VVL).
 • Svarbu! Turi būti atliktas energijos vartojimo auditas ir pateiktos ataskaitos.
Untitled design - 2022-03-22T135618.728

Remiama veikla ir tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Remiamos veiklos – atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI*) naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
 • Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki projektų įgyvendinimo plano pateikimo, rekomenduojamas priemones.

*AEI –  ištekliai, generuojami iš saulės šviesos

Tinkamos finansuoti išlaidos: papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti.

Negalimos investicijos, skirtos nutolusioms saulės elektrinėms

Galimi pareiškėjai ir tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Galimi pareiškėjai – labai maža, maža, vidutinė ir didelė pramonės įmonė, veikianti ne trumpiau nei 3 metus (partneriai negalimi), kurios:

– metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje;

– vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

 • Partneriai negalimi.
 • Finansuojamos veiklos: 

– Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra;

– Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai;

– Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse;

– Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES ATLPS;

– Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas);

– Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES ATLPS;

– Įvertinti antrinių žaliavų inovacijų ir prekybos platformos sukūrimo poreikį Lietuvoje.

Pasinaudokite paramos galimybe ir didinkite įmonės energetinį konkurencingumą.  O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content