fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas

Kvietimas teikti paraiškas dėl valstybės kompensavimo biometano dujų gamybos ir valymo įrenginių įrengimui.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas liepos 29 d. – rugsėjo 29 d. 
 • Didžiausia paramos suma:

– 4 000 000 eurų, kai statomi nauji biometano dujų gamybos įrenginiai;

– 1 700 000 eurų, kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių. 

 • Paramos intensyvumas iki 45%. 
 • Partneriai galimi (pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų gamyba).
 • Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė iki 36 mėn. 
Untitled design - 2022-08-02T100809.615

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

 • Galimi pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės.
 • Galimi partneriai: privatūs juridiniai asmenys.

Finansuojamos veiklos:

 • Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas:
 • Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba;
 • Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių.

Iki biometano dujų gamybos pradžios gamintojas privalo  būti sertifikuotas pagal vieną iš Europos Komisijos patvirtintų nepriklausomų sertifikavimo schemų ir esant poreikiui įrodyti gaminamų biometano dujų atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimo kriterijams įtvirtintiems Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

Pasinaudokite paramos galimybe gamtos ir biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos bei perėjimo prie švarios energijos srityse projektams vykdyti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content