fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Priemonės tikslas skatinti pareiškėjų veiklas investuojant į gamybos procesų įrangą ir įrenginius diegiant energijos vartojimo efektyvumą didinančias technologijas ir mažinti jų veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.
  • Paraiškų teikimas 2022 10 06 – 2023 01 02
  • Didžiausia finanasavimo suma 10 000 000 Eur. 
  • Biudžetas 30 000 000 Eur. 
  • Paramos intensyvumas iki 40% (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms); iki 30% (didelėms įmonėms).
Untitled design - 2022-10-18T224304.001

Galimi pareiškėjai ir tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Galimi pareiškėjai – apdirbamosios pramonės įmonės, dalyvaujančios ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje ir atitinkančios šiuos reikalavimus:

1. Šios įmonės yra Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.
2. Šios įmonės vykdo pagrindinę ekonominę veiklą, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, yra priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“.
3. Šios įmonės turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Išlaidos, patiriamos diegiant gamybos procesų energijos vartojimo efektyvumą didinančias ir taip prie energijos vartojimo bei ŠESD mažinimo prisidedančias technologijas pagal pareiškėjo nurodytą informaciją apie planuojamas įsigyti ir įdiegti technologijas, kurios atitinka Europos Sąjungos informaciniuose dokumentuose nurodytus ir praktikoje patikrintus geriausius prieinamus gamybos būdus.

Pasinaudokite paramos galimybe ir investuojant į gamybos procesų įrangą ir įrenginius diegiant energijos vartojimo efektyvumą didinančias technologijas ir mažinti jų veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
    Skip to content