fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Finansavimas fizinio aktyvumo projektams

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimas.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas – kovo 27 d. – balandžio 24 d. 
 • Galimi paraiškų teikėjai – juridiniai asmenys.
 • Projektų finansavimas iki 200 000 Eur. 
 • Finansavimo intensyvumas iki 90% tinkamų finansuoti išlaidų. 
Su šv. Kalėdomis! (22)

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Tiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos:

 • projekto veiklas vykdančio (ne administruojančio) personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai;
 • atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis;
 • maitinimo išlaidos: maitinimo paslaugos (treneriams, teisėjams, projekto dalyviams, savanoriams ir projektą vykdančiam personalui), maistpinigiai (viešųjų renginių dalyviams), maitinimosi išlaidų kompensavimas (savanoriams). 
 • projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės, akreditacijos ir kitos kompensacijų išlaidos;
 • patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.);
 • prekės ir paslaugos (įsigytos įrangos transportavimas ir montavimas, neapimantis infrastruktūros gerinimo ir statybos darbų, leidybos darbai ir kitos būtinosios paslaugos ir prekės);
 • daiktiniai prizai, kurių vertė ne didesnė kaip 50 eurų vienam apdovanojamam asmeniui, t. y. padėkos raštai, medaliai, taurės ar kitas smulkus sportinis inventorius (daiktinių prizų vertė sumuojama vienam apdovanojamam asmeniui);

sporto užsiėmimų, pratybų ar renginių metu tiesiogiai naudojamo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidos (kai sporto inventorius ir įranga yra aiškiai susiję su suplanuotomis veiklomis bei skirti joms įgyvendinti, t. y. įsigyjama prieš pradedant veiklas, naudojama projekto metu ir projekto dalyvių);

kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos;

Netiesioginės projekto išlaidos:

 • išlaidos projektui viešinti (pvz., reklama, straipsnių parengimas, fotografavimas, plakatų dizainas, spauda ir pan.);
 • administravimo išlaidos 
 • projektą administruojančių darbuotojų (pvz., projekto vadovo ir (ar) finansininko ir pan.) darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai.
 • apskaitos vedimo paslaugos;
 • kanceliarinės prekės;
 • komunalinių paslaugų išlaidos (projekto administravimo patalpose);
 • ryšių paslaugos;
 • banko mokesčiai;
 • kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą tarptautinių aukšto sporto meistriškumo projektams organizuoti. O įmonės Ferox Baltic konsultantai padės pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content