fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Finansavimas vandenilio gamybai ir panaudojimui

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

„Žaliojo“ vandenilio gamybos, jo technologijų naudojimo plėtros tikslas – diegti efektyvią „žaliojo“ vandenilio gamybos įrangą ir technologijas vandenilio gamybos apimtims Lietuvoje auginti.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas planuojama 2022 m. IV ketv. 
 • Didžiausia paramos suma 6 000 000 Eur. 
 • Paramos intensyvumas iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų. 
 • Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys.
 • Galimi partneriai – juridiniai asmenys.
 • Projekto trukmė iki 24 mėn. (bet ne ilgiau nei iki 2025 m. kovo 31d.).
Untitled design - 2022-09-01T111129.962

Tinkamos finansuoti išlaidos ir techniniai reikalavimai:

 • Tinkamos finansuoti išlaidos: „žaliojo“ vandenilio* gamybos, saugojimo ir pritaikymo transporte įrenginiai (pvz. elektrolizeris, kompresoriai, saugykla), reikalingi pastatai ir statiniai ir kitos susijusios būtinos išlaidos. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje
 • Techniniai reikalavimai:
 • -„Žaliojo“ vandenilio gamyba turi būti vykdoma tik iš AEI;
 • Pareiškėjas turi turėti užtikrintą ir pakankamą elektros energijos iš AEI tiekimą, pilnai padengiantį visą „žaliojo“ vandenilio gamybos procesą (įskaitant savąsias reikmes), panaudojant planuojamo įsigyti elektrolizerio pajėgumus;
 • Pagamintas „žaliasis“ vandenilis turi atitikti ISO 14687:2019 standartą ir turi būti paruoštas naudojimui (pakelti „žaliąjį“ vandenilį iki reikalingo slėgio) žemės, oro, vandens transporte. „Žaliojo“ vandenilio grynumas turi būti ne mažesnis nei 99,99 proc.;
 • Pareiškėjo perkami įrenginiai turi būti nauji ir efektyvūs, t. y. elektrolizeris, kurio reakcijos laikas nuo įjungimo iki vandenilio gamybos pradžios  būtų ne ilgesnis nei 1 min., o konversijos efektyvumo koeficientas ne mažesnis kaip 55 proc.;
 • Elektrolizerio našumas (gamybos pajėgumai) negali būti mažesni nei 18 kg „žaliojo“ vandenilio per valandą;
 • Pareiškėjas turi būti sudaręs partnerystės sutartį dėl „žaliojo“ vandenilio panaudojimo žemės, oro, vandens transporte arba pagrįsti, kad galės panaudoti pagamintą „žaliąjį“ vandenilį žemės, oro, vandens transporte, siekiant, kad projektas atitiktų Aprašo 6 punkte nustatytą  specialųjį kriterijų „Naujų „žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumų įrengimas ir pritaikymas žemės, oro, vandens transportui“;
 • Pareiškėjas 5 metus po projekto pabaigos, teikdamas metines ataskaitas, turi teikti informaciją apie pagamintą ir parduotą (perduotą) „žaliąjį“ vandenilį iš AEI.

* „Žaliasis“ vandenilis – tai vandenilis, pagamintas pasinaudojant esamais atsinaujinančių elektros išteklių (toliau – AEI) pajėgumais arba įsigyjant elektros energiją, pagamintą iš AEI, vandeniliui gaminti.

Pasinaudokite paramos galimybe ,,žaliojo“ vandenilio gamybai vykdyti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content