fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Finansavimas žemės ūkio valdų modernizavimui

Trečiasis šiais metais priemonės ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paraiškų teikimo kvietimas. 

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas 2022 rugpjūčio 1d. – rugsėjo 30d. 
 • Finansavimas:
  • iki 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
  • iki 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):
  – pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;
  – pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).
  • Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur;
  • 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola;
  • 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):
             – pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas:
            –  pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). 
 • Paramos intensyvumas iki 70%. 

 • Partneriai negalimi.
Untitled design - 2022-07-21T142159.624

Galimi pareiškėjai:

 • Tinkami pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie atitinka šiuos kriterijus:

– yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (fizinis asmuo turi būti įregistravęs ir ūkininko ūkį);

– ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdo žemės ūkio veiklą ir gauna iš jos pajamų (per paskutinius ataskaitinius metus turi sudaryti bent pusę visų pareiškėjo pajamų*);

– investicijos, kurioms prašoma paramos, turi būti numatytos tik į tą specializuotą žemės ūkio sektorių, kuriam prašoma paramos;

– pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur**.

*Tuo atveju, kai pateiktame projekte nenumatoma keisti valdos specializacijos, specializuotu žemės ūkio sektoriumi laikomas tas, iš kurio praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų.

**Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Remiamos veiklos:

 • Žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.
 • Jei tai yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Specializuotų sektorių biudžetai:

Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas:
 • pieninei galvijininkystei skirta 50 mln. Eur;
 • mėsinei galvijininkystei ir kitiems gyvulininkystės sektoriams skirta 15,47 mln. Eur;
 • sodininkystei, daržininkystei, uogininkysei skirta 25 mln. Eur;
 • kitiems augalininkystės sektoriams skirta daugiau kaip 12,44 mln. Eur;
 • lengvatinėms paskoloms skirta 13,81 mln. Eur paramos lėšų.

Pasinaudokite paramos galimybe investuoti į specializuotą žemės ūkio sektorių. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content