fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbams.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas 2022m. gruodžio 16d. – 2023m.gruodžio 15d.
 • Paramos intensyvumas iki 30% tinkamų finansuoti išlaidų.
 • Planuojamas biudžetas 2 mln. eurų.
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 36 mėn. 
 • Tinkami pareiškėjai: negyvenamosios paskirties pastato, kuris nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas:

– savininkas;
– valdytojas;
– pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotas asmuo.

Untitled design - 2022-11-23T111528.148

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti susijusios su paramos gavėjui nuosavybės ar kitokia teise priklausančios Priemonės projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus pasiekiama ne mažesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. skaičiuojamosios šiluminės energijos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti.

 1. šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip pat talpyklų surinkti perteklinę energiją ar akumuliacinės katilinės įrengimas;
 2. atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar naudojamas kitas atitvarų šilumos laidumo sumažinimo būda, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje;
 3. išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimas, vartų pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų skaidrių ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant šilumos nuostolius) ar langų perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį;
 4. plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
 5. vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant kai kurių patalpų šilumines charakteristikas;
 6. vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą.

Pasinaudokite paramos galimybe  aplinkosaugos vadybos sistemoms pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content