fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansuojamų projektų veiklomis turi būti siekiama kultūros paveldo objektų ir (ar) jų dalies išsaugojimo ir atskleidimo, susidomėjimo kultūros paveldu didinimo, kultūros paslaugų prieinamumo, įvairovės ir interaktyvumo skatinimo, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą ar jo dalį kultūrinėms reikmėms, kultūros paveldo objektų ir (ar) jų dalies prieinamumo visuomenei ir lankytojams užtikrinimo, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus, taip pat pritaikant kultūros paveldo objektą ir (ar) jo dalį ir kitoms reikmėms.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimas iki 2023 m. balandžio 30 d. 
  • Biudžetas 12 000 000 Eur. 
  • Didžiausia finansavimo suma 750 000 Eur
  • Paramos intensyvumas iki 85%.
  • Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (VVL).
Untitled design - 2022-12-27T122713.376

Finansuojamos veiklos:

  • Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, tvarkomieji statybos ir (ar) tvarkomieji paveldosaugos darbai;
  • Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei baldų įsigijimas ir įdiegimas.

Pasinaudokite paramos galimybe kultūros paveldo saugojimui ir žinomumo didinimui.  O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką




    Skip to content