fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

MVĮ atsigavimas

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Siekiant padidinti ir (arba) išlaikyti MVĮ pajamas ir konkurencingumą, numatoma sudaryti sąlygas MVĮ įsigyti tikslines paslaugas (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo).

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimas nuo 2022 lapkričio 18d. iki 2023 vasario 20 d. 
  • Paramos intensyvumas iki 50%.
  • Biudžetas 2 500 000 Eur.
  • Didižiausia paramos suma:

– jeigu įgyvendinama antikrizinės veiklos valdymo paslaugos įsigijimo veikla – 10 000 Eur;

– jeigu įgyvendinama veiklos kaštų optimizavimo paslaugos įsigijimo veikla – 5 000 Eur.

Untitled design - 2022-10-18T102137.296

Galimi pareiškėjai, paramos biudžetas ir tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Galimi pareiškėai – Labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ):

– veikianti ne trumpiau nei 3 metus.

– pareiškėjo  metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje,  2019 m. buvo didesnės negu 200 000 Eur ir 2020 m.  sumažėjo daugiau kaip 10 proc.

Vertinama, ar pareiškėjas projekte yra nusimatęs įsigyti tikslines paslaugas skirtas antikriziniam veiklos valdymo* procesui ir įsipareigoja jo išvadas pritaikyti įmonės veikloje iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

  • Tinkamos finansuoti projekto išlaidos –  tikslinės paslaugos (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos kaštų optimizavimo) pirkimo išlaidos.

*Antikrizinis veiklos valdymas – tai planavimas ir įgyvendinimas tam tikrų priemonių, kurios leidžia atkurti įmonės mokumą, pajamas ir apyvartą, kuriomis siekiama kuo greičiau sugrąžinti ankstesnę, ikikrizinę įmonės ekonominę būklę.

Pasinaudokite paramos galimybe gamtos ir biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos bei perėjimo prie švarios energijos srityse projektams vykdyti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
    Skip to content