fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA INVESTICIJOMS Į AKVAKULTŪRĄ

Kviečiame teikti paraiškas paramai „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. II)“.

Priemonės tikslas – vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas.

Remiama veikla – investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą.*

*Parama pagal priemonę neteikiama genetiškai modifikuotų organizmų auginimo veiklai.

Parama investicijoms į akvakultūrą. Atsinaujininanti energija.Ferox Baltic projektų rengimas ir administravimas. Verslo konsultacijos.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Pareiškimo terminas: nuo 2021-10-11 iki 2021-12-09.
  • Didžiausia paramos suma: 100 000 Eur.
  • Finansuojama dalis: mažoms ir vidutinėms įmonėms – iki 50%; didelėms įmonėms – iki 30%
  • Galimi pareiškėjai: 1) labai mažos, mažos, vidutinės įmonės (MVĮ), užsiimančios akvakultūra; 2) didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra; 3) įmonės, kurios yra užregistruotos ir turi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • tiesiogiai susijusios su remiama veikla, būtinos ir tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu bei patirtos ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d.;
  • realiai suplanuotos, pagrįstos, nurodytos paramos paraiškoje, faktiškai patirtos, užregistruotos paramos gavėjo apskaitoje ir pagrįstos dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, ir kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu;
  • Turtui išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigyti, kai išperkamąja nuoma įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Pagal Priemonę finansuojamos šias išlaidų kategorijas atitinkančios išlaidos:

  • Saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai įmonės poreikiams (ne pardavimui) įrengimas ir įdiegimas ir (arba) įsigijimas iš saulės elektrinių parko:(Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklo sertifikatą ir turėti pakankamą apsaugą nuo karščio ir drėgmės (bent IP 65).Įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir įdiegimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įrenginys turi turėti pakankamą apsaugą nuo karščio ir drėgmės (bent IP 65);Saulės elektrinę įrengiantis rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atestuotas eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius (pateikiama deklaracija).)
  • Šilumos siurblių, skirtų įmonės poreikiams, įrengimas ir įdiegimas:(Šilumos siurbliai (oras–vanduo, žemė–vanduo / vanduo–vanduo) (be integruoto boilerio), kurių energijos šaltinis yra atsinaujinanti energija. Taip pat šilumos siurbliai, kurių energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras–vanduo), o naudingumo koeficientas (COP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai, su paskutiniais pakeitimais (prie +7 ° C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0. Šilumos siurbliai žemė–vanduo / vanduo–vanduo, kurių energijos šaltinis yra atitinkamai geoterminė energija arba hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė–vanduo arba vanduo–vanduo), o naudingumo koeficientas COP, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis Reglamentu Nr. 813/2013, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5. Arba šilumos siurbliai su integruotu boileriu, kai jiems taikomas šilumos siurblių be integruoto boilerio fiksuotasis įkainis.)

Pasinaudokite galimybe gauti paramą investicijos į akvakultūros veiklą. O įmonė Ferox Baltic padės siekti užsibrėžtų tikslų ir kompetentingai parengti projektą.

Daugiau informacijos apie šias priemones suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką