fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA SAVARANKIŠKAM UŽIMTUMUI

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 

 • Paraiškų priėmimas nuo 2021 m. rugpjūčio 18d.
 • Parama skirta – darbo ieškantiems asmenins, kurie svajoja patys sau susikurti darbo vietą.
savarankiško užimtumo rėmimo _Ferox Baltic

Galimi pareiškėjai:

 • Kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarę ir sudarę individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 3 punktas);
 • Pirmą kartą steigiantys darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse;
 • Bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc.; 30-40 proc.; 45-55 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • Bedarbiai iki 29 metų;
 • Vyresni kaip 45 metų bedarbiai.

Vertinant paraiškas, didelis dėmesys skiriamas:

 

 • Didinamas užimtumas kaimo vietovėse, didžiausio nedarbo teritorijose;
 • Paraiškos teikėjo nuosavų lėšų indėlis;
 • Planuojamas sukurti papildomų darbo vietų skaičius;
 • Paraiškos teikėjo gebėjimai atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį;
 • Darbo vieta kuriama ne laikiniems ir ne sezoniniams darbams;
 • Prašoma subsidija darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti, montuoti, pritaikyti ir nuosavybės teise valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti ar pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos dydžio;
 • Paramos prašo asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos;
 • Prašomos paramos darbo vietai steigti dydis neviršija 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos (19921,26 eurų) savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną.

Pasinaudokite parama skirta savarankiškų darbo vietų kūrimui. O įmonė Ferox Baltic padės siekti užsibrėžtų tikslų ir kompetentingai parengti projektą.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką