fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Tiesioginės COVID-19 paskolos (II etapas)

Pasikonsultuokite su ,,Ferox Baltic“ konsultantais dėl verslo planų, reikalingų paskolai gauti, rengimo.

Apyvartinės paskolos:

 • Didžiausia paskolos suma 5 mln. Eur (įmonių grupei 10 mln. Eur), bet ne daugiau kaip 25 proc. 2019 m. apyvartos arba dvigubos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus.
 • Paraiškų teikimas iki 2022 m. gegužės 16 d.
 • Sutartys dėl apyvartinių paskolų pasirašomos iki 2022 m. birželio 30 d.
 • Paskolos išmokamos ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 31 d.
 • Maksimali paskolos trukmė 36 mėn. 
 • Palūkanos nuo 0,1 %.
 • Įmanomas paskolos atidėjimo laikotarpis iki 12 mėn.
 • Tinkami pareiškėjai:

– SVV (fiziniai asmenys, užsiimantys verslu, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės) ir didelės įmonės.

– Vykdoma pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

– Yra įregistruotas Juridinių asmenų registre (įmonė) arba pradėjo vykdyti veiklą (verslininkas) ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

 • Paskolos paskirtis: paskolos lėšomis gali būti apmokamos nuo 2020 m. spalio 1 d. patirtos, bet dar neapmokėtos, išlaidos ir planuojamos patirti išlaidos, bet ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo apyvartinės paskolos išmokėjimo dienos. 
Untitled design - 2022-04-11T150110.186

Investicinės paskolos:

 • Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur įmonei (verslininkui) ir įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso Įmonių grupei).
 • Paskolos suma:

– Labai mažai, mažai įmonei ar verslininkui negali būti didesnė nei 50 proc. tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos;

– Vidutinei įmonei – ne didesnė nei 40 proc. tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos.

 • Paraiškų teikimas iki 2022 m. spalio 31 d.
 • Sutartys dėl investicinių paskolų pasirašomos iki 2022 m. gruodžio 31 d.
 • Paskolos išmokamos ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. Tais atvejais, kai investicija įgyvendinama atliekant statybos ir (ar) rangos darbus (įskaitant ir rekonstrukciją), paskola išmokama ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.
 • Maksimali paskolos trukmė 96 mėn.
 • Palūkanos nuo 0,1%.
 • Įmanomas paskolos atidėjimo laikotarpis iki 24mėn. 
 • Tinkami pareiškėjai:

– SVV subjektai (fiziniai asmenys, labai mažos, mažos, vidutinės įmonės). 

– Vykdoma pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

– Yra įregistruotas Juridinių asmenų registre (įmonė) arba pradėjo vykdyti veiklą (verslininkas) ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

 • Paskolos paskirtis: paskolos lėšos gali būti skirtos finansuoti įsigyjamą ir (ar) nuosavą materialųjį ilgalaikį (pastatai ir įrenginiai, mašinos ir įranga) turtą (įskaitant ir rekonstrukciją), taip pat ir žemės įsigijimą, kai investicija į žemės įsigijimą tiesiogiai susijusi su planuojamų gaminti produktų (prekių) gamyba ir (ar) paslaugų teikimu ir (ar) nematerialųjį ilgalaikį (turtas, neturintis fizinio ar finansinio pavidalo, pavyzdžiui, patentai, licencijos, ar kita intelektinė nuosavybė) turtą.

Pasinaudokite  verslo plano, reikalingo  ,,INVEGA“ paskolai gauti, rengimo paslaugomis. O įmonės ,,Ferox Baltic“ konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie verslo plano rašymą, reikalingą ,,INVEGA“ paskolai gauti, suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content