fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←
x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

UAB „Ferox Baltic“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „”Santaka klasteris” naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0020.

Projekto biudžetas: 418.631,54 Eur, iš jų ES dalis 298.492,08 Eur.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. liepos 18 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. rugpjūčio 24 d.
Projekto tikslas – MVĮ, veikiančių Santaka klasteryje, naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra.
Projekto uždavinys -pasinaudojant tarptautiniais tinklais, vykdyti naujų užsienio rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą, didinti klasterio narių produkcijos žinomumą užsienio valstybėse bei megzti naujas pažintis, kurios padėtų integruotis su lietuviškos kilmės produkcija į tarptautinius tinklus, tarptautines produktų grandines.
Nuo 2016 m. veikiantis Santaka klasteris siekia kokybiško ir efektyvaus narių bendrai pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto pajamų didinimo į naujas nariams eksporto kryptis. Klasterio nariai orientuojasi į MTEP ir ekologinio projektavimo principais paremtų produktų kūrimą ir bendradarbiavimą su užsienio partneriais integruojant inovacijas į lietuviškos kilmės produkcijos kūrimą. Projekto metu bus vykdomos veiklos orientuotos į tarptautinius tinklus, naujų tarptautinių tinklų ir produkcijos grandinių kūrimą. Narystė tarptautiniuose tinkluose leis klasteriui patekti į tarptautines rinkas, taip pat bus keičiamasi patirtimi ir ieškomi potencialūs tarptautinio bendradarbiavimo partneriai. Projekto veiklos orientuotos į naujų eksporto rinkų ir krypčių sukūrimą ir stiprinimą užmezgant tvarius verslo santykius su užsienio partneriais.