fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Subsidijos profesionaliojo scenos meno įstaigoms

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas, skirtas skatinti profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis ar valstybinis teatras ar koncertinė įstaiga, veiklą.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimas nuo 2023 m. balandžio 14d. iki gegužės 15d. 
  • Bendras biudžetas 80 000 Eur.
  • Prašomas subsidijos dydis turi būti ne mažesnis nei 1 500 Eur. 
  • Finansavimo intensyvumas:

– Vilniaus mieste atliktų profesionaliojo scenos meno renginių salių nuomos išlaidos kompensuojamos iki 70% nuo nuomos kainos;

– Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestuose – iki 80%;

– kituose miestuose – iki 90%.

foto soc. tinklai (5)

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, tokio juridinio asmens ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys Lietuvos Respublikoje – teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas, scenos meno informacijos centras, scenos menų centras, kūrybinis inkubatorius ir kita (išskyrus nacionalinius ir valstybinius teatrus ar koncertines įstaigas), atitinkantis sąlygas: 

– renginio metu atliktas(-i) profesionaliojo scenos meno kūrinys(-iai).
– juridinis asmuo neturi nuosavybės teise priklausančios ar patikėjimo teise perduotos salės.

Finansuojama veikla:

Subsidijos teikiamos salių ir kitų erdvių nuomai profesionaliojo scenos meno įstaigoms, kurios nėra nacionalinis ar valstybinis teatras ar koncertinė įstaiga, už viešai atliktus profesionaliojo scenos meno renginius (toliau – renginys) įvykusius nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2023 m. balandžio 1 d.

Pasinaudokite paramos galimybe ,,žaliojo” vandenilio gamybai vykdyti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką