fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←
x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių (pvz.: žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų ir jų šalutinių produktų, atliekų laikymo, perdirbimo įrangai skirtų patalpų ir kt.) naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; Naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje; Programinės įrangos, skirtos įmonės gamybos valdymui, planavimui, įmonės veiklos procesų valdymui ir organizavimui, įsigijimas; N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios nepriskiriamos prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), skirtas projekto reikmėms, įsigijimas ir išlaidos, susijusios su transporto pritaikymu žaliavos ir (arba) produkcijos gabenimo reikmėms (komerciniuose pasiūlymuose / išduotoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma transporto kategorija bei kėbulo tipo kodas). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja technika buvo įregistruota juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti to juridinio asmens rašytinį patvirtinimą, kad technika nebuvo eksploatuota. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų. N1 klasės transporto priemonėms įsigyti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų (be PVM) suma gali sudaryti 30 000 Eur (kompensuojant išlaidas priklausomai nuo pareiškėjui taikomo paramos intensyvumo); Projekto bendrosios išlaidos iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų; Projekto viešinimo išlaidos.

Akvakulturos-perdirbimui_Ferox-Baltic.png Next item Parama žvejybos ir...
Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių (pvz.: žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų ir jų šalutinių produktų, atliekų laikymo, perdirbimo įrangai skirtų patalpų ir kt.) naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; Naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje; Programinės įrangos, skirtos įmonės gamybos valdymui, planavimui, įmonės veiklos procesų valdymui ir organizavimui, įsigijimas; N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios nepriskiriamos prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), skirtas projekto reikmėms, įsigijimas ir išlaidos, susijusios su transporto pritaikymu žaliavos ir (arba) produkcijos gabenimo reikmėms (komerciniuose pasiūlymuose / išduotoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma transporto kategorija bei kėbulo tipo kodas). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja technika buvo įregistruota juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti to juridinio asmens rašytinį patvirtinimą, kad technika nebuvo eksploatuota. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų. N1 klasės transporto priemonėms įsigyti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų (be PVM) suma gali sudaryti 30 000 Eur (kompensuojant išlaidas priklausomai nuo pareiškėjui taikomo paramos intensyvumo); Projekto bendrosios išlaidos iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų; Projekto viešinimo išlaidos.