fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←
x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

UAB Mare transport pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Santaka klasteris“ gaminamos produkcijos eksporto plėtra“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0025

Projekto biudžetas: 501.826,89 Eur, iš jų ES dalis: 304.382,89 Eur.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 4 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 3 d.
Projekto tikslas – MVĮ, veikiančių Santaka klasteryje, įsitraukimas į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.
Projekto uždavinys – Siekiant didinti pridėtinę vertę plastiko ir metalo gaminių sektoriui ir skverbtis į naujas rinkas, Santaka klasterio įsitraukimas į tarptautines tinklų grandines.

Nuo 2016 m. veikiantis Santaka klasteris siekia kokybiško ir efektyvaus narių bendrai pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto pajamų didinimo į naujas nariams eksporto kryptis. Klasterio nariai orientuojasi į MTEP ir ekologinio projektavimo principais paremtų produktų kūrimą ir bendradarbiavimą su užsienio partneriais integruojant inovacijas į lietuviškos kilmės produkcijos kūrimą. Projekto metu bus vykdomos veiklos orientuotos į tarptautinius tinklus, naujų tarptautinių tinklų ir produkcijos grandinių kūrimą. Narystė tarptautiniuose tinkluose leis klasteriui patekti į tarptautines rinkas, taip pat bus keičiamasi patirtimi ir ieškomi potencialūs tarptautinio bendradarbiavimo partneriai. Projekto veiklos orientuotos į naujų eksporto rinkų ir krypčių sukūrimą ir stiprinimą, užmezgant tvarius verslo santykius su užsienio partneriais.

UAB „Ferox Baltic“ –  projekto partneris.