fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←
x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

UAB „Ferox Baltic“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. 09.4.3- ESFA-K-827-03-0021.

Projekto biudžetas: 424.149,54 Eur, iš jų ES dalis: 254 489,73 Eur.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugpjūčio 07 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugpjūčio 07 d.
Projekto tikslas – suteikti įmonių darbuotojams darbo rinkos poreikius atitinkančių kvalifikacijų ir kompetencijų, padėsiančių darbuotojams bei įmonėms prisitaikyti prie kintančių verslo poreikių ir pažangiųjų technologijų bei išlaikyti konkurencingumą.
Projekto uždavinys – suteikti įmonių darbuotojams trūkstamų kvalifikacijų ir kompetencijų, reikalingų kompetentingam ir kvalifikuotam darbo funkcijų atlikimui darbo vietoje. Darbo rinka nuolat keičiasi, verslo poreikiai nuolat kinta. Trūksta greito mokymo įstaigų reagavimo į kintančią situaciją, jos mažai reaguoja į verslo poreikius, dar mažiau reaguoja į besikeičiančią darbo rinką, mokymų programų rengimas ir keitimas užtrunka pernelyg ilgai, absolventai paruošiami teoriškai, absolventams trūksta konkrečių, su atliekamu darbu susijusių praktinių žinių.
Įmonėms sunku rasti kompetentingų savalaikiai praktines užduotis atliekančių ir problemas gebančių spręsti praktikoje įgudusių darbuotojų. Siekiant mokyti darbuotojus savo lėšomis dažnai būna per brangu, todėl mokymų atsisakoma. Nuo to nukenčia tiek darbuotojai, tiek įmonės, mažėja jų konkurencingumas darbo rinkoje ir verslo aplink. Projektu siekiama plėtoti praktines mokymo formas darbo vietoje, suteikti įmonių darbuotojams darbo rinkos poreikius atitinkančių kvalifikacijų
ir kompetencijų. Aukščiausios kvalifikacijos vadovai ar kiti specialistai prisiima pareigą mokymų būdu suteikti darbuotojams kompetencijų ir kvalifikacijų, tiesiogiai susijusių su atliekamu darbu. Mokymų metu suteiktos kvalifikacijos ir kompetencijos padės darbuotojams prisitaikyti prie kintančių verslo poreikių, likti konkurencingais darbo rinkoje, o juos mokančioms įmonėms leis kuo greičiau pritaikyti darbo jėgą prie nuolat kintančių verslo poreikių ir pažangiųjų technologijų. Projekto tikslinė grupė – projekte dalyvaujančių įmonių darbuotojai. Kiekviena projekte dalyvaujanti įmonė vykdys mokymus pagal savo veiklos profilį bei darbuotojų vykdomas funkcijas.